Кола с 3D светлинни ефекти и волан за управление. 120816

55( 1 )
Широчина: 19 cm
Дължина: 6 cm
Височина: 23 cm


Без наличности

Детска играчка Кола с 3Д светлинни ефекти и волан за управление. Радио контрола е двуканален т.е движ се в две посоки. С атрактивното си излъчване блестящите ефекти и удобния волан за управление, колата може да се използва от деца в голям възрастов диапазон.    _120816

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ИГРАЧКА С РАДИО  КОНТРОЛ

Съдържание: кола, дистанционно, инструкции за употреба

Батериите не са включени в комплекта. Броя и вида им е указан на опаковката.. За поставяне и смяна ще е нужна отвертка. ВНИМАНИЕ: Дребни елементи, възможно е задушаване. Въртящи се части,  възможно заплитане. НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ДЕЦА ПОД 3 ГОД. ПОДХОДЯЩО ЗА ДЕЦА НАД 6 год. ако не е указано друго. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА ИГРА:  Родители: Моля прочетете внимателно инструкциите и ги обяснете на детето преди употреба. СПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЩЕ ДАДЕ ПО-ГОЛЯМА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ И ПО-ДЪЛЪГ ЖИВОТ НА ИГРАЧКАТА. Спирайте играчката от дистанционното преди да я вдигнете. Пазете ръцете, косата и други елементи на дрехата далеч от въртящите се части, когато играчката е включена. Не управлявайте радио контрол играчка на улицата. Избягвайте удари на играчката в хора, животни. Преобразуването или модификацията на продукта е забранено без одобрението на орган, отговорен за съответствието му с европейските изисквания. Не мокрете играчката, това може да увреди електрониката в нея. Пазете далеч, от преки източници на топлина и влага. Почиствайте внимателно с мек чист парцал. Играчката работи с батерии, които следва да се изхвърлят в специални контейнери. Извадете батериите от играчката преди да я изхвърлите. Еднократните батерии не трябва да се зареждат, а зарядните такива да се зареждат само извън играчката. Зареждането на батериите поставянето и слагането им да се контролира изцяло от възрастен. Различните видове батерии, както нови и стари такива не трябва да се смесват. Съблюдавайте полюсите на батериите. Неправилното им поставяне може да увреди играчката. Уверете се, че клеймите не са свързани „на късо“. Изваждайте батериите, когато са изтощени или играчката няма да се използва скоро. Пазете батериите далеч от малки деца. При смяна на батериите се уверете, че играчката е изключена. Развийте винта и отворете гнездото и поставете батериите, като спазвате поляритета и графичните указания. Препоръчва се използването на нови алкални батерии. След поставяне или смяна на батерии, завийте винта и се уврете, че батериите са недостъпни за детето. Този продукт излъчва безопасен радио сигнал в съответствие с изискванията по ЕМС директива на EU, но са възможни смущения в работата на продукта или на други радио-чувствителни уреди когато са близо един до друг. Ако се случи увеличете разстоянието между им или не ги използвайте едновременно. Спазвайте графичните указания върху опаковката за да управлявате правилно играчката.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С настоящото Хонг ма тойс оод декларира, че тази играчка е в съответствие с директива 2014/53/ЕС Пълният текст на декларацията може да се намери на адрес:https://goo.gl/cGAcK1

Свързани продукти