дартс СТРЕЛИ 15 6стр." 070607

55( 1 )
7,25 лв за продукт
Широчина: 39 cm
Дължина: 40 cm


+

Дартс от пресован картон 15 inch (38 см. диаметър). Предназначен за окачване на стена. Комплекта сдържа 6 стрели с остър метален връх.  070607

Правила за игра на ДАРТС

1. Окачете дъската както е показано на диаграмата

2. Последователността на играчите в която ще играят 

може да се определи като всеки хвърли по еднъж една 

стреличка, като целта е играчите да хвърлят колкото 

е възможно  по-близо до центъра.

3. за всяко хвърляне играч използва 3 стрели 

4. След хвърлянето се отчита резултата в точки в 

   зависимост от уличения сектор.

5. Играча започва с определена сума точки (301;501;1001...)

6. Получените отчки от всяко хвърляне се изваждат от 

   първоначалния брой

7. Целта е играча да спечели точно толкова точки колкото са 

необходими така че крайната сума от точки да бъде точно нула.

8. Играча или отбора, който направи това пръв е победител

ВНИМАНИЕ: Това не е играчка за употреба от деца. 

Стреличките имат остри върхове, които могат да причинят 

сериозни или фатални наранявания.

Това е спортен артикул за възрастни. Да се пази далеч от деца.

Свързани продукти

Резултати 1 - 6 от 17